11 بهمن
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ تهران،سعادت آباد،علامه جنوبی،32 شرقی،کوچه محمد قیصری،پ32

آموزش اسکین کر و تجهیزات پزشکی

17 شهریور
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ آدرس تهران،سعادت آباد،علامه جنوبی،32 شرقی،کوچه محمد قیصری،پ32

افتتاحیه مرکز جدید آنیل آکادمی

14 شهریور
9:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ تهران،سعادت آباد،علامه جنوبی،32 شرقی،کوچه محمد قیصری،پ32

آموزش کراتین و احیا مو

29 شهریور